Stockholm 2022-06-15

Det har nu gått ca. 2 månader sedan jag tillträdde som VD för Partytajm och jag vill ta tillfället i akt att ge er en uppdatering. Under denna period har mina fokusområden initialt varit att gå igenom bolagets rutiner och infrastruktur med syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter samt effektiviseringsområden.

Vi har arbetat hårt med ett kontinuerligt effektiviseringsarbete samt en justerad marknadsföringsstrategi, allt i syfte att skapa långsiktig tillväxt tillsammans med förbättrade marginaler. Jag upplever att detta initiala arbete ger önskad effekt och ser detta som ett kvitto på att vi är på rätt väg.

I enlighet med tidigare kommunikation levererade bolaget, under maj månad, en preliminär omsättning om ca. 2 MSEK vilket var den högsta omsättningen för en enskild månad i företagets historia. Detta kan jämföras med med en omsättning i maj 2021 om ca. 1.1 MSEK respektive maj 2020 om ca. 0.8 MSEK. Vi ser detta som mycket positivt då vi har som ambition att konstant förbättra hur vi arbetar i bolaget varje dag. Vi ser även, vad gäller antal ordrar, att vi nu i juni ligger på liknande nivåer som under motsvarande tid in i föregående månad.

Den grund vi nu satt på plats är något vi ska fortsätta ta avstamp ifrån i det dagliga arbetet för att nå våra kommunicerade mål. Det är med stor entusiasm vi fortsätter vårt hårda arbete med att leverera en så bra upplevelse för våra kunder som möjligt och jag ser fram emot att fortsätta denna resa Partytajm befinner sig i