Stockholm 2023-06-01

Styrelsen har beslutat om att tillsätta ny verkställande direktör i Christian Kronegård som ersätter nuvarande VD Alexander Winqvist. Christian är sedan tidigare styrelseledamot i Partytajm International AB och kommer att fortsätta arbetet med utvecklingen av koncernen. 

Styrelsen vill passa på att tacka Alexander Winqvist för ett mycket gott arbete. Alexander kommer att fortsätta som styrelseledamot i bolaget.

// 

Styrelsen, Partytajm International AB (Publ) ir(at)partytajm.se