Stockholm 2023-08-14

Styrelsen i Partytajm International AB (“Partytajm” eller “Bolaget”) har idag mottagit informationen att det frisående dotterbolaget Partydax i Knivsta AB (“Partydax”) har försatts i konkurs.

Bolaget kommunicerade den 5 april 2023 att Styrelsen i Partytajm efter analys av koncernens verksamhet och utvecklingspotential kommit fram till att verksamheten som drivs i det fristående dotterbolaget Partydax ej uppfyller de förväntningar avseende lönsamhet och utvecklingspotential och beslutade således att ingen ytterligare ny finansiering från moderbolaget kommer att ske.

Partytajm kommer att redogöra för de omständigheter som föreligger konkursansökan när denna information är tillhandahållen Bolaget. 

På återhörande,
Christian Kronegård, verkställande direktör Partytajm International AB (publ)