Stockholm 2023-08-28

I linje med Partytajm International AB (publ) (“Partytajm”) verksamhet och strategi kan vi meddela att vi idag ingått villkorat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Iron Branch PVC AB som driver shopify-lösningen PixelFox (“PixelFox”). Köpeskillingen uppgår till 9 MSEK och erläggs till fullo i form av 17 307 692 aktier i Partytajm till ett pris om 0,52 SEK per aktie. Säljarna är BGF Foundation AB (82%), NanoCap Group S AB (12%) och ANTCO. Investment Group AB (6%). Utspädning av nuvarande aktieägare i relation till transaktionen uppgår då till ca. 61%. Avtalet är villkorat av ett godkännande från extra bolagsstämma då förvärvet är en närståendetransaktion.

PixelFox är ett populärt Shopify-plugin som har funnits på marknaden sedan 2020 och har sedan dess grundande upplevt en stadig tillväxt i användarbasen och genomgått kontinuerlig utveckling. Bolagets produkter hjälper e-handelsföretag att optimera sina kunders marknadsföring via Facebook och har sedan lanseringen totalt lyckats locka över 2400 användare, vilket visar på dess popularitet och effektivitet som verktyg för e-handelsföretag.

Sedan grundandet har PixelFox genererat över 140 TSEK i omsättning genom att bedriva försäljning av abonnemang för att nyttja tjänsten. Ambitionen med förvärvet förutom att vidareutveckla de underliggande produkterna, är att stärka Partytajms portfölj av varumärken. Detta kommer i sin tur innebära att bolaget får ett starkare och bredare produktutbud. Idag består bolaget av två stycken medarbetare och målet är att växa Pixelfox genom organisk tillväxt samt genom ytterligare förvärv i framtiden. Förvärvet ligger i linje med Partytajms strategi att förvärva och bredda bolagets portfölj av bolag och varumärken och passar väl in och kompletterar Bolagets nuvarande kunderbjudande samt tillväxtstrategi.

Partytajm inleder också sonderingsprocess med syfte att stärka Partytajms kapitalstruktur. Styrelse och ledning kommer således undersöka möjligheten att ta in ytterligare kapital samt/eller reducera Bolagets skulder genom kvittningsemission av hela eller delar av befintliga lån. Ambitionen är att kunna presentera förslag och besluta om detta på ovan nämnda extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma, med fullständiga villkor kommer att publiceras så snart som möjligt.

Denna information är sådan som Partytajm International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-28.

// 

Christian Kronegård, verkställande direktör Partytajm International AB (publ) 

ir(at)partytajmint.com 

 

Partytajm International AB (publ)

Partytajms affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.

 

För mer information, se Partytajm's hemsida: ir.partytajm.se

Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.