Stockholm 2023-09-15

I augusti uppnådde koncernen en preliminär omsättning om ca. 3,4 MSEK (1,4 MSEK augusti 2022).

Fortsatt fokus ligger på vår kärnverksamhet samt proaktivt analysera marknaden för attraktiva förvärv. Vi är fast beslutna att fortsätta exekvera vår strategi genom att utveckla vår koncern och maximera vår potential för tillväxt och lönsamhet.

På återhörande,

Christian Kronegård, verkställande direktör Partytajm International AB (publ) 

ir(at)partytajmint.com 

 

Partytajm International AB (publ)

Partytajms affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.

 

För mer information, se Partytajm's hemsida: ir.partytajm.se

Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.