Partytajm har erhållit ett villkorat godkännande för att noteras på NGM Nordic SME med första dag för handel planerad till 10 november 2021

Partytajm International AB (publ) har tidigare i år lämnat in en förfrågan till NGM avseende upptagande av bolagets aktier till handel på Nordic SME. Ansökan är nu villkorat godkänd och första dag för handel beräknas till 10 november 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet PARTY och ISIN-kod: SE0013409273.

Mathias Palmqvist, VD för Partytajm, kommenterar:

Att bli noteringen på hos NGM är en av flera milstolpe för Partytajm. Med en stabil styrelse, trygg finansiell ställning och långsiktiga mål är vi redo för framtiden inom e-handel. Jag vill tacka alla NGM och vår personal för ett väl utfört arbete.

Om Partytajm

Partytajm bedriver sin handelsverksamhet digitalt via bolagets webbplats www.partytajm.se. Bolaget är primärt verksamt på den svenska marknaden och förser kunder med partyartiklar och dekorationer till olika högtider som bröllop, kalas, dop och andra högtider samt prisvärd väggkonst.

För mer information, se Partytajm's hemsida www.partytajm.se.

En bolagsbeskrivning kommer publiceras senast den 3 November 2021 på bolagets hemsida och via pressmeddelande.

//
Mathias Palmqvist
VD, Partytajm International AB (Publ)

ir(at)partytajm.se

Mentor

Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.