Stockholm 2022-12-09

Arbetet fortgår på Partytajm med vårt effektiviseringsarbete i kombination med integreringen av W&IT Solutions AB. I november uppnådde gruppen en preliminär omsättning om ca. 2.0 MSEK (omsättning hänförlig till bolagets förvärv W&IT solutions AB är tillgodoräknad fr.o.m den 2 november 2022).