Stockholm 2023-10-11
Preliminär finansiell översikt:
Omsättning: 11,3 MSEK (Q3 2022: 3,6 MSEK)
EBITDA: -0,2 MSEK (Q3 2022: -1,3 MSEK)
Kassa: 1,4 MSEK (Q3 2022: 0,1 MSEK)
Eget kapital: 9,6 MSEK (Q3 2022: 12,5 MSEK)
Kortfristiga skulder: 3,1 MSEK (Q3 2022: 5 MSEK)
Resultat efter finansiella poster: -6,5 MSEK (Q3 2022: -2,5 MSEK)
 

Som tidigare kommunicerat uppgick den preliminära omsättningen för kvartal tre 2023 uppgick till 11,3 MSEK jämfört med 3,6 MSEK för kvartal tre 2022. Det preliminära EBITDA-resultatet uppgick till -0,2 MSEK jämfört med -1,3 MSEK för kvartal tre 2022. Eget kapital uppgick till 9,6 MSEK jämfört med 12,5 MSEK under kvartal tre 2022 och kassan uppgick till 1,4 MSEK jämfört med 0,1 MSEK i utgången av kvartal tre 2022. Kortfristiga skulder uppgår till 3,1 MSEK jämfört med 5 MSEK under kvartal tre 2022. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till -6,5 MSEK (Q3 2022: -2,5 MSEK) vilket bl.a påverkas negativt uteslutande från nedskrivning av goodwill om ca 4,1 MSEK, av hela värdet av dotterbolaget Partydax i Knivsta AB samt nedskrivning av uteslutande värde av dotterbolagsaktier om ca 1,4 MSEK. Total av- och nedskrivning goodwill i kvartal tre 2023 uppgår till ca 4,3 MSEK.
 

Vårt hårda arbete har börjat bära frukt och vårt fortsatta fokus har legat på utveckling av vår kärnverksamhet samt att addera bolag och produkter till vår portfölj. Vårt dotterbolag W & IT Solutions har utvecklats mycket bra med ökad tillväxt och förbättrade marginaler vilket lett till denna positiva utveckling samtidigt som vi inte längre konsoliderar Partydax i Knivsta AB. Samtidigt har vi adderat en ny vertikal inom SaaS/Ecommerce med vår produkt PixelFox vilket är i linje med vår strategi för långsiktigt värdeskapande och utveckling.
 

Denna information är sådan som Partytajm International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-11.

På återhörande,

Christian Kronegård, verkställande direktör Partytajm International AB (publ) 

ir(at)partytajmint.com

Partytajm International AB (publ)

Partytajm International AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.

För mer information, se Partytajm's hemsida: www.partytajmint.se

Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.