Idag, 14 augusti 2023, höll Partytajm International AB extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman.

· Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ny revisor i Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor.

Det kan noteras att beslutet togs enhälligt.