Stockholm 2023-10-25
I linje med Partytajm International AB (publ) verksamhet och strategi är vi glada att meddela att vårt helägda dotterbolag PixelFox Group AB har ingått avtal om att förvärva Shopify-lösningen Island Upsell. Island Upsell är en programvara designad för Shopify-plattformen, som syftar till att öka merförsäljning genom att integrera en interaktiv och användarvänlig funktionalitet.
Appen är utvecklad för att vara enkelt konfigurerbar, så att företagsägare och marknadsförare kan anpassa tilläggets innehåll och utseende för att matcha varumärkets estetik och produktutbud. Island Upsell använder algoritmer för att föreslå produkter som är mest relevanta och benägna att intressera kunden, vilket bidrar till en mer personlig och engagerande shoppingupplevelse. Appen är designad för att vara responsiv och kompatibel med olika enheter, inklusive mobiltelefoner, surfplattor och datorer, vilket säkerställer en konsekvent användarupplevelse oavsett hur kunderna väljer att shoppa.
Intäkterna uppgick till dryga 19 000 USD de senaste 12 månaderna och har påvisat en god årlig tillväxt, varav cirka 2 700 USD senaste månaden. Total köpeskilling uppgår till 50 000 USD som ska erläggas kontant där 30 000 USD betalas på tillträdesdagen den 1 november 2023 och resterande 20 000 USD betalas efter 6 månader från tillträde. Säljare är ett franskt bolag, MY BIG LEO SARL.
“Vi är stolta att vi nu framgångsrikt utökar vår befintliga ecom-tech-struktur genom att integrera ytterligare en framstående verksamhet. Vår långsiktiga strategi och vision är att stärka vår position på marknaden genom utveckling och expansion av bolagets erbjudande genom att tillhandahålla värdefulla lösningar och produkter för våra kunder. Vi driver redan PixelFox, en applikation för Shopify-användare och med vår infrastruktur möjliggörs effektiva synergier med förvärvet av Island Upsell. Genom vår befintliga plattform kan den nya applikationens integration ske utan ytterligare kostnader, vilket överensstämmer med vår strategi att ständigt utveckla vårt tjänsteutbud och erbjuda högkvalitativa lösningar för våra kunder.” - VD, Christian Kronegård

I linje med vår vision och framåtblickande strategi är vi ständigt på jakt efter möjligheter att expandera och diversifiera vårt erbjudande. Vi tror fast på att genom kontinuerlig innovation och förvärv kan vi fortsätta leverera värdefulla lösningar till våra kunder.

På återhörande,
Christian Kronegård, verkställande direktör Partytajm International AB (publ)
ir(at)partytajmint.com
Partytajm International AB (publ)
Partytajm International AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.
För mer information, se Partytajm's hemsida: www.partytajmint.se
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.