Stockholm 2022-04-27

Styrelsen för Partytajm International AB (publ) har av administrativa skäl beslutat att ändra datum för årsstämman till den 15 juni 2022. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 31 maj 2022.

Kallelse till årsstämman kommer att skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet.