Partytajm offentliggör bolagsbeskrivning inför notering

Partytajm International AB (publ) har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av noteringen på NGM Nordic SME.

Partytajm meddelade i sitt föregående pressmeddelande om att vi blev villkorligt godkända för notering på NGM Nordic SME med första dag för handel den 10 November 2021 och att vi kommer att offentliggöra vår bolagsbeskrivning den 3 November 2021 på vår hemsida och via ett pressmeddelande.

Man hittar nu vår bolagsbeskrivning på vår hemsida och i detta pressmeddelande.

//
Mathias Palmqvist
VD, Partytajm International AB (Publ)

ir(at)partytajm.se

Om Partytajm

Partytajm bedriver sin handelsverksamhet digitalt via bolagets webbplats www.partytajm.se. Bolaget är primärt verksamt på den svenska marknaden och förser kunder med partyartiklar och dekorationer till olika högtider som bröllop, kalas, dop och andra högtider samt prisvärd väggkonst.

För mer information, se Partytajm's hemsida www.partytajm.se.

Mentor

Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.