Stockholm 2023-01-09

Arbetet fortgår på Partytajm med vårt effektiviserings- samt utvecklingsarbete. I december uppnådde koncernen en preliminär omsättning om ca. 4.5 MSEK (motsvarande period föregående år för Partytajm International uppgick till ca. 0.2 MSEK). 

Om vi ser till den kombinerade preliminära omsättningen (proforma) för de operativa bolagen som idag ingår i koncernen (Partydax i Knivsta AB och W&IT Solution AB) för helåret 2022 uppgår den till ca. 36.4 MSEK (omsättningen 2021 för Partydax i Knivsta AB och W&IT Solution AB uppgick till ca. 24.2 MSEK). Detta visar återigen att koncernen idag har en betydligt bredare grund att fortsätta ta avstamp ifrån.