Stockholm 2022-07-08

Det hårda arbetet fortgår här på Partytajm och vi går in i sommarmånaderna med stor entusiasm. I juni uppnådde vi en preliminär omsättning om drygt 1.5 MSEK (ca. 0.8 MSEK juni 2021).

Vi fortsätter arbeta hårt med vårt effektiviseringsarbete i kombination med en generell översyn av bolagets resursallokering, allt i syfte att skapa långsiktig tillväxt tillsammans med förbättrade marginaler. Detta arbete ger kontinuerlig effekt för att skapa en solid grund att ta fortsatt avstamp ifrån. Det är med stort engagemang vi fortsätter vårt hårda arbete med att leverera en så bra upplevelse för våra kunder som möjligt och jag ser fram emot att fortsätta uppdatera er under resans gång.