Partytajm International (“Partytajm”) slutför och ingår avtal om förvärv av 100% av aktierna i W&IT Solutions AB (“W&IT”) i linje med tidigare kommunikation, se pressmeddelande kommunicerat 2022-10-30 kl. 12:32 (länk: https://news.cision.com/se/partytajm-international-ab--publ-/r/partytajm-international-avser-att-forvarva-w-it-solutions-ab-samt-initierar-sonderingsprocess-avseen,c3658228).

Köpeskillingen uppgår till 3.0 MSEK och erläggs till fullo i form av 2 500 000 aktier i Partytajm International till ett pris om 1.2 SEK per aktie. Säljaren är NanoCap Group AB och utspädning av nuvarande aktieägare i relation till transaktionen uppgår till ca. 28%. Tilläggsköpeskilling om maximalt 3 MSEK kan utgå till säljaren och utges i sin helhet av aktier i Partytajm International till ett 30-dagars volymviktat pris baserat på W&ITs omsättning samt EBITDA-resultat under räkenskapsåren 2023 samt 2024. 

Avtalet är villkorat av ett godkännande från extra bolagsstämma i Partytajm International samt i Säljaren, NanoCap Group AB. Kallelse till extra bolagsstämma i Partytajm International, med fullständiga villkor kommer att publiceras så snart som möjligt.