Idag, 22 november 2022, höll Partytajm International AB extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Styrelsens förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Nordic Growth Market NGM och bolagets webbplats, www.ir.partytajm.se

Punkt 7 - Beslut om förvärv av W&IT Solutions AB (närståendetransaktion)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

Punkt 8 - Beslut om kvittningsemission (närståendetransaktion)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

Punkt 9 - Beslut om kvittningsemission
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.