Stockholm 2023-10-31

Styrelsen i Partytajm International AB (publ) har beslutat att flytta fram delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 till den 17 november 2023. Delårsrapport tre 2023 var tidigare planerad att publiceras den 9 november 2023. Bolaget håller en extra bolagsstämma den 15 november för att besluta om namnbyte. För att bättre spegla koncernens verksamhetsinriktning och grafiska profil har styrelsen valt att senarelägga rapporten till efter bolagsstämman.

På återhörande,
Christian Kronegård, verkställande direktör Partytajm International AB (publ)
ir(at)partytajmint.com
Partytajm International AB (publ)
Partytajm International AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.
För mer information, se Partytajm's hemsida: www.partytajmint.se
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.