Styrelsen fortsätter sitt strategiska arbete inom koncernen och dess utveckling samtidigt som utveckling av bolagets verksamhet pågår och total strategisk översyn kontinuerligt genomförs. Vidare scannar Styrelsen marknaden för kompletterande förvärv vilket är enligt kommunicerad strategi. 

Som sagt; Partytajm arbetar i noterad miljö och Styrelsen har under senaste kvartalen, tack vare den världssituation vi befinner oss i mött såväl utmaningar som möjligheter. Utvecklingen av befintlig verksamhet går av naturliga skäl långsammare än planerat men samtidigt har affärs- och förvärvsmöjligheter dykt upp. Därför har Styrelsen tagit det strategiska beslutet att bredda spektrat av potentiella förvärv som nu även kommer inkludera bl.a. retail- och industribolag. 

Styrelsen har därför beslutat sig för att göra en mindre justering i affärsidén; 

från:
Partytajm:s affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handelssegmentet. 

till: 
Koncernens affärside är att driva, utveckla, förvärva och avyttra tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri.

// 

Styrelsen, Partytajm International AB (Publ) ir(at)partytajm.se