Stockholm 2023-10-18
Som tidigare meddelats har de ansträngningar och det engagemang som präglat vårt arbete nu börjat visa positiva resultat på flera områden inom koncernen. Detta återspeglas i bland annat ökad tillväxt, förbättrat EBITDA-resultat och en stärkt kassa. Utöver dessa framsteg har bolaget kallat till en extra bolagsstämma med syfte att ändra företagsnamnet till CartPxl, för att bättre spegla bolagets verksamhetsinriktning. En ny hemsida för koncernen har också lanserats som ett led i att stärka vår närvaro och förtydliga vår identitet på marknaden.

Sedan vårt senaste förvärv av PixelFox som vi tillträdde den 20 september har vi sett en ökning i antalet nedladdningar, från 2670 till nuvarande 2900, vilket markerar en positiv trend. Antalet betalande användare har också ökat från 374 vid tillträdet till 404, vilket motsvarar en ökning med 8 procent på mindre än en månad. 

Sedan tillträdet har vi lanserat en ny hemsida, www.trypixelfox.com och intensifierat våra marknadsförings- och optimeringsinsatser, vilket har gett positiva resultat. Vår långsiktiga strategi är att vidareutveckla och förvärva fler applikationer inom denna sektor. Synergier identifierade mellan vår befintliga infrastruktur och möjligheterna med nya applikationer möjliggör en smidig integration och vi ser fram emot att fortsätta expandera vår portfölj med kvalitativa applikationer som kompletterar och förstärker vårt nuvarande erbjudande.

På återhörande,
 

Christian Kronegård
Verkställande direktör
Partytajm International AB (publ)
ir(at)partytajmint.com
Partytajm International AB (publ)
Partytajm International AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.
För mer information, www.partytajmint.se
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.