Stockhom 2023-10-16
I linje med Partytajm International AB (publ) verksamhet och strategi är vi glada att meddela att vårt helägda dotterbolag PixelFox Group AB har ingått LOI avseende förvärv av Shopify-lösningen Island Upsell. Island Upsell är en programvara designad för Shopify-plattformen, som syftar till att öka merförsäljning genom att integrera en interaktiv och användarvänlig funktionalitet.
Appen är utvecklad för att vara enkelt konfigurerbar, så att företagsägare och marknadsförare kan anpassa tilläggets innehåll och utseende för att matcha varumärkets estetik och produktutbud. Island Upsell använder algoritmer för att föreslå produkter som är mest relevanta och benägna att intressera kunden, vilket bidrar till en mer personlig och engagerande shoppingupplevelse. Appen är designad för att vara responsiv och kompatibel med olika enheter, inklusive mobiltelefoner, surfplattor och datorer, vilket säkerställer en konsekvent användarupplevelse oavsett hur kunderna väljer att shoppa.
Appen har idag över 250 betalande kunder samt en årlig tillväxt på ca 180 % baserat på de senaste 12 månaderna. Intäkterna uppgick till ca 19 000 USD de senaste 12 månaderna, varav ca 2 700 USD senaste månaden. Indikerad köpeskilling uppgår till 50 000 USD som ska erläggas kontant.
Det är med stor entusiasm vi ser möjligheten att integrera ytterligare en framgångsrik verksamhet inom vårt bolags befintliga ecom-tech-struktur. Bolaget driver redan PixelFox, en etablerad app för Shopify-säljare, vilket skapar en stark grund för att hämta synergier genom förvärvet av Island Upsell. Denna befintliga infrastruktur underlättar integrationen av den nya appen och medför inga extra kostnader, vilket är i linje med vår långsiktiga strategi att expandera vårt erbjudande och tillhandahålla värdefulla lösningar för våra kunder. Det finns vissa parametrar som behöver fastställas innan en slutlig överenskommelse kan nås, men hittills är vi nöjda med det vi har sett av Island Upsells verksamhet och ser fram emot de fördelar som denna utvidgning kan medföra.
På återhörande,
Christian Kronegård, verkställande direktör Partytajm International AB (publ)
ir(at)partytajmint.com
Partytajm International AB (publ)
Partytajm International AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.
För mer information, se Partytajm's hemsida: www.partytajmint.se
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.