Ingen insiderinformation i Partytajm som förklarar dagens kursuppgång

Föranlett dagens mycket aktiva handel och kraftiga kursuppgång i Partytajm International AB:s (”Partytajm”) aktie, varefter NGM (Nordic SME) handelsstoppade aktien, vill Partytajm härmed informera om att det, enligt styrelsens kännedom, inte finns någon direkt underliggande anledning eller kurspåverkande ej offentliggjord information som föranleder dagens kursutveckling.

// 
Mathias Palmqvist
VD, Partytajm International AB (Publ)

ir(at)partytajm.se

Om Partytajm

Partytajm bedriver sin handelsverksamhet digitalt via bolagets webbplats www.partytajm.se. Bolaget är primärt verksamt på den svenska marknaden och förser kunder med partyartiklar och dekorationer till olika högtider som bröllop, kalas, dop och andra högtider samt prisvärd väggkonst.

För mer information, se Partytajm's hemsida www.partytajm.se.

Mentor

Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se