Vi på Partytjam fortsätter vårt strategiska arbete inom koncernen och dess utveckling samtidigt som utveckling av bolagets verksamhet pågår. Styrelsen har som tidigare kommunicerat breddat arbetet med att addera kompletterande förvärv till koncernen och genomförde under november förvärvet av W&IT Solution AB (“W&IT”). Detta har gett koncernen ett bredare erbjudande och en ökad massa att bygga vidare på. Om vi ser till den kombinerade omsättningen (proforma) för de operativa bolag som idag ingår i koncernen (Partydax i Knivsta AB och W&IT Solution AB) under perioden 1 januari 2022 - 30 november 2022 uppgår den till ca. 32 MSEK vilket visar att koncernen idag har en betydligt bredare grund att fortsätta ta avstamp ifrån (ca. 9.4 MSEK i omsättning för Partydax i Knivsta AB avseende samma period föregående år).

Utvecklingen av befintlig verksamhet är, som tidigare kommunicerat, av naturliga skäl mer utmanande än planerat givet rådande marknadsläge. Vi arbetar kontinuerligt med att ge bolaget den bästa förutsättningen för att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Operationellt arbetar vi mer effektivt för varje dag som går och implementerar dagligen initiativ för att stärka likviditeten i affärsmodellen så vi på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna skapa lönsam tillväxt.

Ledningen arbetar parallellt med att stärka koncernens kapitalstruktur för att möjliggöra de bästa förutsättningarna att driva tillväxt med lönsamhet. Bolaget för, precis som historiskt, en kontinuerlig god dialog med våra huvudägare och partners som stötar bolaget långsiktigt finansiellt. Ledningen gör bedömningen att Partytajm International har en fortsatt god position strategiskt, finansiellt samt operationellt och att bolaget kommer fortsätta att exekvera på kommunicerad strategi.

Det är med stort engagemang vi fortsätter vårt arbete med att leverera en så bra upplevelse för våra kunder som möjligt och jag ser fram emot att fortsätta uppdatera er under resans gång.