Det är med högt tempo arbetet på Partytajm fortgår och det är med glädje vi kan se att det hårda arbetet ger resultat. I maj uppnådde vi en preliminär omsättning om drygt 2 MSEK vilket är den högsta omsättningen för en enskild månad i företagets historia.

Vi har under perioden arbetat hårt med ett kontinuerligt effektiviseringsarbete samt en justerad marknadsföringsstrategi, allt i syfte att skapa tillväxt tillsammans med förbättrade marginaler. Detta har gett synlig effekt vilket ger oss alla på Partytajm en ytterligare motivation att fortsätta på inslagen bana.

Bolaget kommer framledes uppdatera om verksamheten inklusive redogörelse av preliminär omsättning månadsvis. Det är med stor entusiasm vi fortsätter vårt hårda arbete med att leverera en så bra upplevelse för våra kunder som möjligt och jag ser fram emot att uppdatera er under resans gång.