Partytajm International AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2021 på Bolagets hemsida, https://ir.partytajm.se/financial-reports, samt som bilaga i detta pressmeddelande.