Stockholm 2022-10-17

Arbetet fortgår här på Partytajm och i september uppnådde vi en preliminär omsättning om ca. 1.1 MSEK (ca. 1.2 MSEK september 2021).

Årets tredje kvartal är nu avklarat vilket har varit en utmanande period med två stycken sommarmånader som generellt är en lugnare period. Vi fortsätter arbeta med vårt effektiviseringsarbete i kombination med en generell översyn av bolagets resursallokering, allt i syfte att skapa långsiktig tillväxt tillsammans med förbättrade marginaler. Detta fortsätter ge kontinuerlig effekt och skapar en solid grund att ta avstamp ifrån.

Arbetet med bolagets kortfristiga- och långfristiga finansiering samt kapitalstruktur pågår kontinuerligt med ambitionen att ge Partytajm bästa möjliga slagläge för att uppnå lönsam tillväxt. Parallellt med detta fortsätter kontinuerligt ledningen att utvärdera möjligheten till förvärv med ambition att komplettera nuvarande affär samt bredda koncernens erbjudande

Det redan kommunicerade utökade samarbetet med The Astrid Lindgren Company fortgår enligt plan och vi ser fram emot att snart kunna erbjuda, utöver Pippi Långstrump-produkter, även Emil i Lönneberga-produkter. Det är med stort engagemang vi fortsätter vårt arbete med att leverera en så bra upplevelse för våra kunder som möjligt och jag ser fram emot att fortsätta uppdatera er under resans gång.

// 

Alexander Winqvist, Verkställande Direktör Partytajm International AB (Publ) ir(at)partytajm.se