Stockholm 2023-09-25

Vi på Partytjam fortsätter vårt strategiska arbete inom koncernen och dess utveckling. Vi har under det tredje kvartalet adderat ett nytt förvärv av PixelFox, vi har stärkt vår kapitalstruktur genom kvittningsemission av externa skulder om ca 2,1 MSEK och arbetat intensivt med vår kärnverksamhet. Bolagsverket har också registrerat ärendet avseende de kvittninsgemissionerna som beslutades av den extra bolagsstämman den 20 september, aktiekapitalet uppgår nu till 1 461 511,045 SEK och totalt antal aktier uppgår till 32 478 023 st.

Framgent kommer fortsatt fokus ligga på att vidareutveckla vår verksamhet samt analysera marknaden efter fler potentiella förvärv inom SaaS/Ecommerce. Vi upplever en attraktiv förvärvsmarknad där vi står redo att ta nästa kliv framåt i utvecklingen.

Det är med stort engagemang vi fortsätter vårt arbete med att leverera en så bra upplevelse för våra kunder som möjligt och jag ser fram emot att fortsätta uppdatera er under resans gång.

// 

På återhörande,

Christian Kronegård, verkställande direktör Partytajm International AB (publ) 

ir(at)partytajmint.com 

Partytajm International AB (publ)

Partytajms affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.

För mer information, se Partytajm's hemsida: ir.partytajm.se

Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.