Nu publicerar vi vår första bokslutskommuniké som noterat bolag och vi känner oss tillfredsställda med utvecklingen för perioden vi varit noterat bolag där första dag för handel var 10:e november och det var ett stort steg i gruppens historia.

Under perioden som noterat bolag har vi primärt fokuserat på den interna utvecklingen av bolaget som ska bära frukt under kommande år. Att vara ett noterat bolag sätter press på organisationen och gör att vi arbetar snabbare, men också långsiktigt för att erhålla marknadens långsiktiga förtroende. Under året har vi tagit flera kostnader och årets resultat är planenligt negativt. Målet för de närmaste åren är att ha kontrollerade resultat samt skapa tillväxt som kan vara såväl organisk som komma via förvärv. Av försiktighet, och med anledning av den osäkra omvärlden vi lever i reviderar vi målet för 2022 till att omsätta 20 MSEK med neutralt resultat.

Under kvartalet har bolaget tagit stora steg och försäljningen har utvecklats enligt plan, tråkigt är att december månad inom vår nisch är svag, något vi arbetar med att förbättra genom att utöka vårt sortiment. Bolaget omsatte under kvartal fyra 2,8 MSEK med ett EBITDA resultat på ca -2,4 MSEK. Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 14,9 MSEK och bolaget har en kontrollerad intäkts- och kostnadsbudget för kommande år. 

Nu fortsätter den långsiktiga tillväxtresan för Partytajm, som noterat bolag, och med stabil finansiering i ryggen ska vi under 2022 börja tillväxtresan på riktigt, men alltid med våra tre värdegrunder som ledstjärnor: långsiktighet, tillväxt och kontrollerat resultat. 

Med det sagt önskar jag såväl nya som befintliga ägare välkomna till vårt Party!

// 

Mathias Palmqvist
VD, Partytajm International AB (Publ)

ir(at)partytajm.se

Om Partytajm

Partytajm bedriver sin handelsverksamhet digitalt via bolagets webbplats www.partytajm.se. Bolaget är primärt verksamt på den svenska marknaden och förser kunder med partyartiklar och dekorationer till olika högtider som bröllop, kalas, dop och andra högtider samt prisvärd väggkonst.

För mer information, se Partytajm's hemsida www.partytajm.se.

Mentor

Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.

Denna information är sådan information som Partytajm International AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022.