Stockholm 2022-11-17

Arbetet fortgår här på Partytajm och i oktober uppnådde vi en preliminär omsättning om ca. 1.0 MSEK (ca. 1.1 MSEK oktober 2021).

Vi fortsätter arbeta hårt med vårt effektiviseringsarbete i kombination med en kontinuerlig översyn av bolagets resursallokering samt kapitalstruktur. Det är med stort engagemang vi fortsätter vårt hårda arbete med att leverera en så bra upplevelse för våra kunder som möjligt och jag ser fram emot att fortsätta uppdatera er under resans gång.