Stockholm 2022-07-08

Kvittningsemissionen som beslutades av årsstämman den 15 juni 2022 är nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår till totalt 1 304 908.60 kr och antalet aktier uppgår till 6 524 543 st.