Stockholm 2023-02-13

Arbetet fortgår på Partytajm med vårt effektiviserings- samt utvecklingsarbete. I januari uppnådde koncernen en preliminär omsättning om ca. 4.1 MSEK (motsvarande period föregående år för Partytajm International uppgick till ca. 0.8 MSEK).

Vi fortsätter arbetet med utvecklingen av koncernen i kombination med en kontinuerlig översyn av bolagets resursallokering samt kapitalstruktur. Det är med stort engagemang vi varje dag fortsätter att leverera en så bra upplevelse och produkt till våra kunder som möjligt.