Stockholm 2023-10-03

I september uppnådde koncernen en preliminär omsättning om ca. 4,5 MSEK (1,1 MSEK september 2022).

Preliminär omsättning för kvartal tre 2023 uppgick till 11,3 MSEK (3,6 MSEK kvartal tre 2022).

Vårt hårda arbete har börjat bära frukt, fortsatt fokus har legat på utveckling av vår kärnverksamhet samt att addera bolag och produkter till vår portfölj. Vi jobbar nu med att analysera marknaden för kompletterande tilläggsförvärv inom SaaS/E-commerce och vi upplever att det finns flertalet intressanta plattformar inom detta område. Vi är fast beslutna att exekvera vår strategi genom att utveckla vår koncern och maximera vår potential för tillväxt och lönsamhet.

På återhörande,

Christian Kronegård, verkställande direktör Partytajm International AB (publ) 

ir(at)partytajmint.com 

Partytajm International AB (publ)

Partytajms affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.

För mer information, se Partytajm's hemsida: ir.partytajm.se

Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.