Stockholm 2022-08-15

Under sommaren har det hårda arbetet på Partytajm fortsatt i högt tempo. Stort fokus har lagts på effektivisering av processer och rutiner samt inköp för att vara fullt rustade till hösten som historiskt är en av bolagets mer intensiva perioder.

Det är med glädje vi under sommaren utökat vårt samarbete med The Astrid Lindgren Company AB. Utöver tidigare exklusivitet på Pippi Långstrump-produkter kommer vi nu även exklusivt kunna erbjuda Emil i Lönneberga-produkter. Detta ser vi som mycket positivt då produkter med Astrid Lindgrens-karaktärer alltid är mycket uppskattade. Det utökade samarbetet med The Astrid Lindgren Company AB kommer generera spännande B2C- samt B2B-möjligheter framgent. Arbetet med framtagandet av Emil i Lönneberga-produkter är startat och vi räknar med att kunna erbjuda våra kunder dessa vid årsskiftet.

I relation till den kvittningsemission som beslutades av bolagets årsstämma tidigare i år har vi stärkt balansräkningen genom att få bort en majoritet av Partytajms skulder. Arbetet med bolagets kapitalstruktur pågår kontinuerligt med ambitionen att ge Partytajm bästa möjliga slagläge för att fortsätta tillväxtresan och öka våra marknadsandelar.

Vi fortsätter arbeta hårt med vårt effektiviseringsarbete i kombination med en generell översyn av bolagets resursallokering, allt i syfte att skapa långsiktig tillväxt tillsammans med förbättrade marginaler. Detta arbete ger kontinuerlig effekt för att skapa en solid grund att ta fortsatt avstamp ifrån. Det är med stort engagemang vi fortsätter vårt hårda arbete med att leverera en så bra upplevelse för våra kunder som möjligt och jag ser fram emot att fortsätta uppdatera er under resans gång.

// Alexander Winqvist, Verkställande Direktör Partytajm International AB (Publ) ir(at)partytajm.se