Stockholm 2023-11-02

I oktober uppnådde koncernen en preliminär omsättning om ca. 3,2 MSEK (1 MSEK oktober 2022).

Vi fortsätter att lägga stort fokus på att utveckla vår kärnverksamhet samt att addera bolag och produkter till vår portfölj. Vi tror fast på att genom kontinuerlig innovation och förvärv kan vi fortsätta leverera värdefulla lösningar till våra kunder.

På återhörande,
Christian Kronegård, verkställande direktör Partytajm International AB (publ)
ir(at)partytajmint.com
Partytajm International AB (publ)
Partytajm International AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.
För mer information, se Partytajm's hemsida: www.partytajmint.se
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.